Bộ xả bồn tắm

Mã SP: JWA-CHR-DRNPIPE80
Dòng Sản Phẩm: BATHTUB ACCESSORIES
Bộ thoát thải bồn tắm (thoát tràn)