Bồn tiểu nam

4.938.000

Bồn tiểu nam kèm phụ kiện lắp đặt
Kích thước: 385x325x635 mm
Mã sản phẩm: URS-WHT-13253NV