Chậu rửa âm bàn Florentine

2.080.000

Chậu rửa âm bàn, kèm bộ lắp đặt, có thoát tràn
Kích thước : 560 x 430 x 195 mm, hình oval
Mã sản phẩm: FLS-WHT-5701V