Chậu rửa bán âm bàn JDR

5.610.000

Chậu rửa bán âm bàn có thoát sàn
Hình vuông
Kích thước 520x430x170 mm
Mã sản phẩm: JDS-WHT-25501