Chậu rửa dương vành

Mã sản phẩm: DRS-WHT-37601
Dòng sản phẩm: DARC
Kích thước: 610x415x160 mm