Chậu rửa dương vành

Mã sản phẩm: ARS-WHT-39601
Dòng sản phẩm: ARIA
Kích thước: 635x415x190 mm