Chậu rửa dương vành

Mã sản phẩm: ALS-WHT-85601
Dòng sản phẩm: ALIVE
Kích thước: 700x460x200 mm