Phần âm của vòi nóng lạnh âm tường Laguna

3.600.000

Củ nóng lạnh âm tường của vòi chậu rửa, kiểu 3 lỗ (không bao gồm mặt nổi)
Mã sản phẩm: LAG-CHR-91423CV