Đầu phun massage vuông

Mã SP: BSH-GDS-1771
Dòng Sản Phẩm: BODY SHOWERS
Kích thước 130 X 120mm