Đầu phun massage vuông

Mã SP: BSH-CHR-1751
Dòng Sản Phẩm: BODY SHOWERS
Kích thước 100X100mm