Bồn tắm âm Fusion

Mã sản phẩm: JBT-WHT-FUSN140X

Kích thước: 1400 x 1400 x 450 mm