Két nước âm tường

8.380.000

Két nước âm tường kèm khung đặt sàn, bộ lắp đặt, bộ nối ống thoát sàn cho bệt treo tường
(không có mặt nhấn xả)
Mã sản phẩm: JCS-WHT-2400FSV