Két nước âm tường (nút nhấn tùy chỉnh phía trên hoặc trước)

8.520.000

Két nước âm tường (nút nhấn tùy chỉnh phía trên hoặc trước)
kèm khung đặt sàn, bộ lắp đặt, bộ nối ống thoát sàn cho bệt treo tường
(không có mặt nhấn xả)
Mã sản phẩm: JCS-WHT-2431FSV