Phần âm của bộ trộn âm tường

4.010.000

Phần âm của bộ trộn âm tường
Lõi 40mm (không kèm mặt nổi)
Mã sản phẩm: ALD-CHR-065NV