Phần âm của bộ trộn ổn nhiệt âm tường

12.468.000

Phần âm của bộ trộn ổn nhiệt âm tường 3 đầu ra có quai ốc cố định.
(không kèm mặt nổi)
Mã sản phẩm: ALD-CHR-683EV