Phần âm của vòi nóng lạnh âm tường

1.940.000

Phần âm của vòi nóng lạnh âm tường (không kèm mặt nổi)
Có đầu cấp vòi
Mã sản phẩm: ALD-CHR-441V