Van điều khiển gắn tường

2.368.0004.860.000

Mã SP: LEB-CHR-45089

Dòng Sản Phẩm: LE BLANC

Van điều khiển gắn tường

Kích thước 20mm

Tốc độ dòng chảy 69.65 l/min*