Bộ cảm ứng xả cho bồn tiểu nam

Mã SP: SNR-STL-51077

Dòng Sản Phẩm: BATHROOM FAUCETS

Van cảm ứng tiểu Nam

Chất liệu: Inox

Màu hoàn thiện: Chrome