Van nối xả bồn tiểu nam

Mã SP: ALD-CHR-1043

Dòng Sản Phẩm: ALLIED

Van nối xả tiểu Nam

Chất liệu: Đồng

Kích thước: Ø 15mm

Màu hoàn thiện: Chrome