Vòi chậu rửa

4.210.0006.720.000

Mã sản phẩm: VGP-CHR-81011B

Dòng Sản Phẩm: VIGNETTE PRIME

Vòi nóng lạnh cho chậu rửa kiểu tay gạt không kết hợp bộ nhấn xả kèm ống bện 375mm