Mặt nổi của vòi chậu rửa âm tường Kubix Prime

3.640.000

Mặt nổi của van nóng lạnh âm tường, kiểu tay gạt, kèm vòi chậu rửa
(dùng với phần âm ALD-233NV hoặc ALD-235NV bán riêng)
Mã sản phẩm: KUP-CHR-35233NKPMV