Vòi chậu rửa cao

22.860.00050.860.000

Vòi nóng lạnh Confluence, cổ cao thường dùng cho chậu đặt bàn. Chưa bao gồm Pop - up và gồm dây cấp nóng lạnh 600 mm