Chân dài đặt sàn cho chậu Continental

1.450.000

Chân dài đặt sàn cho chậu rửa CNS-WHT-801
Kích thước: 560x410x200 mm
code: CNS-WHT-301V