Chậu rửa treo tường Florentine

2.930.000

Chậu rửa treo tường, kèm bộ lắp đặt, có thoát tràn
Kích thước: 585 x 450 x 220 mm
Mã sản phẩm: FLS-WHT-5801V
Kết hợp chân chậu
- FLS-WHT-5301V
Chân dài đặt sàn cho chậu rửa cho FLS-WHT-5801
VND 1,450,000