Chân dài đặt sàn chậu Florentine

1.450.000

Chân dài đặt sàn cho chậu rửa cho FLS-WHT-5801
Mã sản phẩm: FLS-WHT-5301V