Chậu rửa treo tường Solo

2.530.000

Chậu rửa treo tường kèm bộ lắp đặt
Có thoát tràn
Kích thước: 575x465x200 mm
Mã sản phẩm: SLS-WHT-6801V
Đi kèm chân gắn tường
- SLS-WHT-6305V: chân ngắn gắn tường cho chậu SLS-WHT-6801 kèm bộ lắp đặt
VND 1,170,000
- SLS-WHT-6301V: chân dài đặt sàn cho chậu rửa cho SLS-WHT-6801 kèm bộ lắp đặt
VND 1,490,000