Chậu rửa treo tường Lyric

2.930.000

Chậu rửa treo tường kèm bộ lắp đặt, có thoát tràn
Kích thước: 590x490x185 mm
Mã sản phẩm: LYS-WHT-38801V
Đi kèm chân gắn tường
- LYS-WHT-38305V
Chân ngắn gắn tường cho chậu LYS-WHT-38801 kèm bộ lắp đặt
VND 1,190,000
- LYS-WHT-38301V
Chân dài đặt sàn cho chậu rửa cho LYS-WHT-38801 kèm bộ lắp đặt
VND 1,670,000