Củ sen tắm Kubix Prime

10.268.000

Củ sen tắm nóng lạnh gắn tường, kiểu tay gạt
có đầu nối sen cây (SHA-1211N)
Mã sản phẩm: KUP-CHR-35115PMV