Củ sen điều chỉnh nhiệt độ Opal Prime

10.468.000

Củ sen ổn nhiệt đa năng có bộ chia nước và đầu nối sen cây và sen tay
code: OPP-CHR-15653PMV