Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Florentine

19.968.000

Bộ sen tắm ổn nhiệt đa năng có bộ chia nước
Chiều cao linh hoạt tối đa 250mm kèm sen cây và sen tay
code: FLR-CHR-5653SHKV