Cây sen

8.340.000

Cây sen nhiều đầu ra, có bộ chia nước,
chữ L, trụ tròn đường kính 20mm, kích thước 1120x410mm,
có giá trượt đỡ sen tay, bát treo tường, ống cấp mềm dài 0.5m đường kính 8mm (để nối với củ sen)
không bao gồm bát sen và sen tay
Mã sản phẩm: SHA-CHR-1217NRV