Đầu ra nước dạng vuông

1.150.000

Đầu ra nước dạng vuông có giá đỡ sen tay
Mã sản phẩm: SHA-CHR-566SV