Dây sen

741.000

Dây sen dạng ống thép mềm, đường kính 8mm, dài 1.5m
Mã sản phẩm: SHA-CHR-549D8V