Dây sen

652.000

Dây sen bọc nhựa dài 1.5m
Mã sản phẩm: SHA-CHR-571V