Mặt nổi sen điều chỉnh nhiệt Aquamax Vignette Prime

3.890.000

Mặt nổi của củ sen ổn nhiệt 2 đầu ra Aquamax (dùng với phần âm ALD-681V hay ALD-681EV bán riêng)
code: KVGP-CHR-81681KV