Phần âm của vòi nóng lạnh âm tường

3.160.000

Phần âm của vòi nóng lạnh âm tường (không kèm mặt nổi)
Mã sản phẩm: ALD-CHR-233NV