Phần âm của bộ trộn ổn nhiệt âm tường

11.868.000

Phần âm của bộ trộn ổn nhiệt âm tường 2 đầu ra có quai ốc cố định
(không kèm mặt nổi)
Mã sản phẩm: ALD-CHR-681EV