Van xả cảm biến tiểu nam

9.480.000

Van xả tiểu cảm biến (dùng pin), kèm bộ lắp đặt (thích hợp cho bồn URS-WHT-13255)
Mã sản phẩm SNR-CHR-51097V