Van xả cảm biến tiểu nam

8.690.000

Van xả tiểu cảm biến (dùng pin), kèm hộp lắp đặt
Mã sản phẩm SNR-STL-51087V