Chậu rửa dương vành

2.230.000

Mã sản phẩm: SLS-WHT-6601
Dòng sản phẩm: SOLO
Kích thước: 600x400x185mm