Chậu rửa đặt bàn JDR

2.900.000

Chậu rửa đặt bàn, có thoát tràn
Kích thước : 640 x 425 x 155 mm
Mã sản phẩm: JDS-WHT-25901NV