Chậu rửa đặt bàn JDR

4.940.000

Chậu rửa đặt bàn thành mỏng, không có thoát tràn
Kích thước : 500 x 380 x 120 mm
Mã sản phẩm: JDS-WHT-25937V