Chậu rửa đặt bàn JDR

3.470.000

Chậu rửa thành móng đặt bàn, không có thoát tràn
Kích thước : 420 x 420 x 150 mm, hình Vuông
Mã sản phẩm: JDS-WHT-25911V