Chậu rửa đặt bàn JDR

4.330.000

Chậu rửa đặt bàn thành mỏng, đen nhám, không có thoát sàn
Hình chữ nhật
Kích thước 530x420x140 mm
Mã sản phẩm: JDS-BLM-25907NV