Chậu rửa đặt bàn JDR

2.410.000

Chậu rửa thành mỏng đặt bàn, không có thoát tràn
Kích thước : 495 x 395 x 150 mm, hình chữ nhật
Mã sản phẩm: JDS-WHT-25909V