Chậu rửa đặt bàn Ornamix

3.270.000

Chậu rửa đặt bàn, có thoát tràn
Kích thước: 425x425x145 mm
Mã sản phẩm: ONS-WHT-10901V