Chậu rửa thành mỏng Opal

2.530.000

Chậu rửa thành mỏng đặt bàn, không có thoát tràn
Kích thước: 480x480x135 mm, hình tròn
Mã sản phẩm: OPS-WHT-15901NV