Chậu rửa đặt bàn JDR

2.710.000

Chậu rửa đặt bàn, có thoát tràn, hình tròn
Kích thước : 460 x 460 x 170 mm
Mã sản phẩm: JDS-WHT-25935V