Chậu rửa đặt bàn ARC

12.768.000

Chậu rửa đặt bàn, không thoát tràn, kèm bộ lắp đặt
Kích thước: 575x430x175 mm
code: ACS-WHT-87901V