Chậu rửa đặt bàn JDR

3.230.000

Chậu rửa đặt bàn thành mỏng, không có thoát tràn
Kích thước : 530 x 420 x 140 mm
Mã sản phẩm: JDS-WHT-25907NV